COPYRIGHT TROLLING - STANOWISKO STOWARZYSZENIA PRO

W związku z informacjami prasowymi dotyczącymi wysyłania do przypadkowych użytkowników internetu przez różne podmioty, w tym kancelarie adwokackie, pism zawierających wezwania do zapłaty z tytułu rzekomego naruszenia praw autorskich, pod rygorem złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa Stowarzyszenie jednoznacznie potępia wyżej wymienione praktyki. 
Żadna ze współpracujących ze Stowarzyszeniem kancelarii adwokackich nie kieruje wezwań do zapłaty, propozycji ugodowych ani innych podobnych pism do osób nie objętych postępowaniem karnym.
 
Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania ani podmioty współpracujące nigdy nie żądają zapłaty odszkodowania w zamian za odstąpienie od złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa a także nie składają takich zawiadomień bez powzięcia uzasadnionych podejrzeń co do naruszeń praw autorskich podmiotów chronionych przez Stowarzyszenie.


2018-03-16

Konferencja Inteligentne zarządzanie siecią i infrastrukturą IT

Konferencja Inteligentne zarządzanie siecią i infrastrukturą IT
Stowarzyszenie PRO objęło Patronatem Honorowym konferencję "Inteligentne zarządzanie siecią i infrastrukturą IT", która odbędzie się 24 kwietnia 2018 roku w Warszawie.
W tym roku konferencja skupi się na zagadnieniach dotyczących m. in. zarządzania siecią,
bezpieczeństwa zasobów oraz monitorowania sieci, systemów i aplikacji.
Tematyka konferencji:
1.Oprogramowanie do zarządzanie siecią i infrastrukturą IT
- sieci bezprzewodowe WLAN/ LAN/MAN/ radiowe/ światłowodowe lokalne i rozległe
- kształtowanie ruchu – QoS
- VPN - jak to działa?
- zarządzanie systemami i aplikacjami
- automatyzacja procesów
- zarządzanie elementami sieciowymi
- zarządzanie usługami
- okablowanie strukturalne
2. Monitorowanie sieci, systemów i aplikacji
- centralne zarządzanie i kontrola
- analiza pracy urządzeń, monitorowanie obecność urządzeń podłączonych do gniazd abonenckich
- monitorowania kanałów i zarządzania warstwą fizyczną
- identyfikacja problemów związanych z wykorzystaniem pasma, przepływem danych, konfiguracją
urządzeń, zakłóceniami radiowymi
- definiowanie parametrów pracy sieci
- generowanie szczegółowych raportów, dokumentów oraz alarmów
3.Bezpieczeństwo
- bezpieczeństwo sieciowe i zasobów
- zintegrowane rozwiązania bezpieczeństwa
- firewall – kompleksowa ochrona przed atakami
- ciągłość działalności/przywracanie działania
- audyt i polityka bezpieczeństwa sieci
- zarządzanie tożsamością i kontrola dostępu
- ochrona antywirusowa
- bezpieczeństwo serwerów pocztowych
 

Informacje o wydarzeniu oraz jego poprzednich edycjach można znaleźć także pod adresem internetowym:

http://pirbinstytut.pl/index.php/inteligentne-zarzadzanie-siecia-i-infrastruktura-it-12-04-2018