Zgodnie z założeniami statutowymi Stowarzyszenia Polski Rynek Oprogramowania PRO, w dziedzinie ochrony praw autorskich, w 2014 roku zostały dzyskane odszkodowania dla poszczególnych producentów oprogramowania.


PRZEDSTAWICIELI FIRM UJĘTYCH W WYKAZIE PONIŻEJ PROSIMY O KONTAKT ZE STOWARZYSZENIEM PRO W CELU ODEBRANIA NALEŻNOŚCI


   Wykaz producentów oprogramowania 2014

KWOTY ODSZKODOWANIA ZOSTAŁY USTANOWIONE ZGODNIE Z REGULAMINEM REPARTYCJI ODSZKODOWAŃ


   Regulamin repartycji odszkodowań


   Regulations of distribution of compensations for copyright management by the Polish Software Market Association