COPYRIGHT TROLLING - STANOWISKO STOWARZYSZENIA PRO

W związku z informacjami prasowymi dotyczącymi wysyłania do przypadkowych użytkowników internetu przez różne podmioty, w tym kancelarie adwokackie, pism zawierających wezwania do zapłaty z tytułu rzekomego naruszenia praw autorskich, pod rygorem złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa Stowarzyszenie jednoznacznie potępia wyżej wymienione praktyki. 
Żadna ze współpracujących ze Stowarzyszeniem kancelarii adwokackich nie kieruje wezwań do zapłaty, propozycji ugodowych ani innych podobnych pism do osób nie objętych postępowaniem karnym.
 
Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania ani podmioty współpracujące nigdy nie żądają zapłaty odszkodowania w zamian za odstąpienie od złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa a także nie składają takich zawiadomień bez powzięcia uzasadnionych podejrzeń co do naruszeń praw autorskich podmiotów chronionych przez Stowarzyszenie.


2019-04-25

Open Source w biznesie - Warszawa

Open Source w biznesie - Warszawa
Konferencja Open source w biznesie to bezpłatne wydarzenie poruszające tematykę rozwiązań otwartych i ich praktycznego zastosowania w przedsiębiorstwie. Wydarzenie ma na celu zrzeszenie zawodowych specjalistów i entuzjastów otwartego oproramowania.
2020-07-29

NAJWIĘKSZA KONFERENCJA O ELEKTRONICZNYM OBIEGU DOKUMENTÓW – EOIF SUMMIT

NAJWIĘKSZA KONFERENCJA O ELEKTRONICZNYM OBIEGU DOKUMENTÓW – EOIF SUMMIT
Zapraszamy do udziału w największej konferencji w Polsce poświęcone elektronicznemu obiegowi informacji.
2019-08-22

Zmiana adresu siedziby Stowarzyszenia PRO

Informujemy iż od 26.08.2019 roku adres Stowarzyszenia PRO ulegnie zmianie.Korespondencję proszę kierować na nowy adres:ul. Żurawia 47 lok.12200-680 WarszawaTel. 22 762 86 21