COPYRIGHT TROLLING - STANOWISKO STOWARZYSZENIA PRO

W związku z informacjami prasowymi dotyczącymi wysyłania do przypadkowych użytkowników internetu przez różne podmioty, w tym kancelarie adwokackie, pism zawierających wezwania do zapłaty z tytułu rzekomego naruszenia praw autorskich, pod rygorem złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa Stowarzyszenie jednoznacznie potępia wyżej wymienione praktyki. 
Żadna ze współpracujących ze Stowarzyszeniem kancelarii adwokackich nie kieruje wezwań do zapłaty, propozycji ugodowych ani innych podobnych pism do osób nie objętych postępowaniem karnym.
 
Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania ani podmioty współpracujące nigdy nie żądają zapłaty odszkodowania w zamian za odstąpienie od złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa a także nie składają takich zawiadomień bez powzięcia uzasadnionych podejrzeń co do naruszeń praw autorskich podmiotów chronionych przez Stowarzyszenie.


2017-05-08

Spotkania biznesowe z Kantonem Schwyz: Branża IT, Life Science, Automatyka i inne innowacyjne sektory

Zaproszenie na spotkania biznesowe z Kantonem Schwyz: Branża IT, Life Science, Automatyka i inne innowacyjne sektory.Warszawa, 16.05.2017 - Katowice, 17.05.2017 - Wrocław, 18.05.2017 - Łódź, 19.05.2017Kontakty biznesowe w Szwajcarii – Wsparcie na miejscu – Informacje o rynku