COPYRIGHT TROLLING - STANOWISKO STOWARZYSZENIA PRO

W związku z informacjami prasowymi dotyczącymi wysyłania do przypadkowych użytkowników internetu przez różne podmioty, w tym kancelarie adwokackie, pism zawierających wezwania do zapłaty z tytułu rzekomego naruszenia praw autorskich, pod rygorem złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa Stowarzyszenie jednoznacznie potępia wyżej wymienione praktyki. 
Żadna ze współpracujących ze Stowarzyszeniem kancelarii adwokackich nie kieruje wezwań do zapłaty, propozycji ugodowych ani innych podobnych pism do osób nie objętych postępowaniem karnym.
 
Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania ani podmioty współpracujące nigdy nie żądają zapłaty odszkodowania w zamian za odstąpienie od złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa a także nie składają takich zawiadomień bez powzięcia uzasadnionych podejrzeń co do naruszeń praw autorskich podmiotów chronionych przez Stowarzyszenie.


2018-03-04

Kongres SMART CITY - założenia i perspektywy Warszawa 2018

Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania partnerem wspierającym kongres SMART CITY - założenia i perspektywy Warszawa 2018
2018-03-16

Konferencja Inteligentne zarządzanie siecią i infrastrukturą IT

Stowarzyszenie PRO objęło Patronatem Honorowym konferencję "Inteligentne zarządzanie siecią i infrastrukturą IT", która odbędzie się 24 kwietnia 2018 roku w Warszawie.