Audytorzy PRO: 

  1. MACROLOGIC S.A.
  2. Agencja Hetman
  3. BPSC S.A.
  4. MIKROBIT
  5. SOFTTUTOR S.A.

 

 

Na XI walnym Zebraniu Stowarzyszenia postawiono i zatwierdzono wniosek o podjęcie przez PRO akcji certyfikacji firm pod względem legalności użytkowanego oprogramowania. Zarząd poczynił już prace przygotowawcze: opracowano założenia i plan działań. Wszystkie niezbędne dokumenty dotyczące akcji są na ukończeniu. Po uzyskaniu ostatecznej wersji i konsultacjach prawnych zostaną przedstawione naszym Członkom. W chwili obecnej prezentujemy Państwu list jaki wystosował Zarząd wyjaśniający założenia i cele naszej akcji.

„CZY POSIADA PAN/PANI PEWNOŚĆ, ŻE W PANA/PANI FIRMIE NIE MA NIELEGALNYCH KOPII OPROGRAMOWANIA?”

- czy znajdzie się w Polsce menedżer, który odpowie na to pytanie twierdząco? Jeśli tak, i jeśli odpowiedź jest uczciwa, to wynika ona zapewne z nieświadomości wagi problemu. Zgodnie z obowiązującym obecnie prawem „piractwo komputerowe” czyli właśnie korzystanie z nielegalnych kopii programów oraz nielegalne ich powielanie jest obiektem zainteresowania organów ścigania. Organa te mogą i podejmują działania bez wiedzy i udziału poszkodowanego, ostatnie doniesienia prasowe mówiące o kilkuset-tysięcznych karach finansowych wskazują, iż robią to chętnie i mają dobre wyniki na tym polu. W szczególności, impulsem do działania są informacje pozyskiwane od byłych lub niezadowolonych pracowników, którzy mają niekiedy dużą wiedzę o stanie legalności oprogramowania w przedsiębiorstwie. Najczęściej to właśnie pracownicy poprzez swoją niefrasobliwość są przyczyną problemów z tym związanych, skutki natomiast ponoszą menedżerowie oraz finanse firmy. Osoby zarządzające firmą osobiście odpowiadają za nielegalne korzystanie z oprogramowania zainstalowanego w firmie przez jej pracowników.

W wypadku uzasadnionego podejrzenia o korzystanie z nielegalnego oprogramowania podczas kontroli, organa ścigania mogą zarekwirować system informatyczny. Co powoduje ogromne straty, tym większe im większy jest udział w procesach zarządzania i sterowania przedsiębiorstwem systemów informatycznych. W skrajnym przypadku może doprowadzić przedsiębiorstwo do upadłości.
Wobec pojawiania się na rynku coraz to nowych programów, powszechności dostępu do internetu w firmach oraz fluktuacji kadr zagrożenie zwiększaniem się ilości nielegalnych programów występujących w zasobach pamięci komputerów pracowników rośnie. Co zrobić aby zminimalizować zagrożenie? Jedyną możliwością jest wprowadzenie systemu kontroli legalności oprogramowania.

CZY W WASZEJ FIRMIE FUNKCJONUJE SYSTEM KONTROLI LEGALNOŚCI OPROGRAMOWANIA?

- czy znajdzie się w Polsce wielu menedżerów, którzy odpowiedzą na to pytanie twierdząco? Chyba nie, w niewielu firmach jest taki system w nielicznych istnieją w mniej lub bardziej przypadkowy sposób wprowadzone elementy takiego systemu.

W przedsiębiorstwach zarządzanych przez menedżerów rozumiejących czym jest w sensie prawa autorskiego oprogramowanie na ogół występuje duża dbałość o legalność oprogramowania oficjalnie stosowanego w przedsiębiorstwie. Tylko w takich firmach można wdrożyć system kontroli. Oznacza to, że w pozostałych należy zacząć od „indoktrynacji” menedżerów, a dopiero w drugim etapie pracowników.

Stowarzyszenie PRO jako organizacja zrzeszającą producentów i dystrybutorów oprogramowania jest żywotnie zainteresowanie zmniejszeniem poziomu „piractwa” komputerowego w Polsce. Jednym z najważniejszych celów statutowych Stowarzyszenia jest ochrona praw autorskich programów komputerowych.

Zarząd Stowarzyszenia pragnąc dla obustronnych korzyści podnieść poziom legalności stosowanego w przedsiębiorstwach oprogramowania przygotował projekt pakietu usług umożliwiających wprowadzenie w przedsiębiorstwach Systemu Kontroli Legalności Oprogramowania. W przygotowaniu tego przedsięwzięcia uczestniczyli członkowie Zarządu Stowarzyszenia, będący jednocześnie Członkami Zarządów producentów i integratorów stykającymi się w swojej działalności zawodowej z przedstawionymi problemami.

Badanie legalności użytkowanego oprogramowania – „audyt legalności oprogramowania” wykonywać będą na podstawie uzyskanej licencji od Stowarzyszenia PRO jego partnerzy posiadający autoryzację PRO.

Audyt prowadzony będzie w oparciu o opracowaną przez Stowarzyszenie metodologię wykorzystując profesjonalne narzędzia informatyczne przygotowane specjalnie dla tego przedsięwzięcia. Raport z przeprowadzonego badania pozwoli na wydanie przedsiębiorstwu Certyfikatu Legalności Oprogramowania PRO. Drugim efektem współpracy będzie zaprojektowanie i uruchomienie Systemu Kontroli Legalności Oprogramowania, który będzie zapobiegał i wskazywał sposoby korygowania nieprawidłowości.

Celem przedsięwzięcia jest zapobieganie łamaniu prawa autorskiego oraz edukacja jak najszerszej grupy pracowników a w konsekwencji ograniczenie zagrożenia osób zarządzających i przedsiębiorstw przed sankcjami karnymi. Jest to w interesie zarówno twórców jak i użytkowników oprogramowania.

Klub Legalnych

Przy współpracy Stowarzyszenia PRO i Agencji HETMAN powstał Klub Legalnych, promujący firmy przestrzegające prawo autorskie. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do odwiedzenia strony

www.klublegalnych.org.pl