COPYRIGHT TROLLING - STANOWISKO STOWARZYSZENIA PRO

W związku z informacjami prasowymi dotyczącymi wysyłania do przypadkowych użytkowników internetu przez różne podmioty, w tym kancelarie adwokackie, pism zawierających wezwania do zapłaty z tytułu rzekomego naruszenia praw autorskich, pod rygorem złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa Stowarzyszenie jednoznacznie potępia wyżej wymienione praktyki. 
Żadna ze współpracujących ze Stowarzyszeniem kancelarii adwokackich nie kieruje wezwań do zapłaty, propozycji ugodowych ani innych podobnych pism do osób nie objętych postępowaniem karnym.
 
Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania ani podmioty współpracujące nigdy nie żądają zapłaty odszkodowania w zamian za odstąpienie od złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa a także nie składają takich zawiadomień bez powzięcia uzasadnionych podejrzeń co do naruszeń praw autorskich podmiotów chronionych przez Stowarzyszenie.
Konferencje- Patronat
Stowarzyszenie PRO ma przyjemność powiadomić, że objęło Patronatem Konferencje organizowane przez GigaCom
1. Konferencja EOIF- Elektroniczny Obieg Informacji w Firmie- 20.01.2022 (konferencja on-line)
2.Konferencja BIN- Bezpieczeństwo i Niezawodność Systemów IT- 27.02.2022 (konferencja on-line)
Wszelkie informacje pod adresem : anna.karasinska@gigacon.org
Serdecznie zapraszamy.

Nowy Rok z GigaCon rozpoczniemy 20 stycznia 2022 roku konferencją „EOIF – Elektroniczny Obieg Informacji w Firmie”. Podczas wydarzenia przedstawiciele wiodących firm zaprezentują swoje rozwiązania oraz zaproponują narzędzia do usprawnienia i zautomatyzowania działań związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem. Będzie to również okazja do wysłuchania wykładów merytorycznych, przygotowanych przez ekspertów, którzy podczas swoich wystąpień podzielą się wiedzą i doświadczeniem z dziedziny elektronicznego obiegu dokumentów.

Tematyka wydarzenia to m. in.:

 • Dokumenty w chmurze
 • Rozwiązania mobilne
 • Workflow – zarządzanie procesami biznesowymi
 • Bezpieczny druk i nowoczesna archiwizacja dokumentów
 • Digitalizacja
 • Masowe wydruki
 • Automatyzacja obsługi faktur
 • Portale korporacyjne inter/intra/extranet
 • Systemy OCR/OMR
 • PKI – dokument elektroniczny
 • Narzędzia backoffice
 • JPK – Jednolity Plik Kontrolny
 • Praca grupowa
 • Bezpieczeństwo obiegu dokumentami
 • Podpis elektroniczny
 • RPA

 

Dla kogo?

Konferencja skierowana jest do szerokiej grupy odbiorców z wielu branży, którzy na co dzień korzystają z rozwiązań umożliwiających elektroniczny obieg dokumentów oraz osób chcących te narzędzia i procesy wprowadzić lub usprawnić.

Wierzymy, że to wydarzenie, będzie dla uczestników źródłem wielu inspiracji! Zapraszamy do rejestracji.

Bezpłatna rejestracja dostępna jest na stronie konferencji:

https://www.gigacon.org/elektroniczny-obieg-informacji-w-firmie

 2021-10-07

Zmiana Kancelarii Prawnej

Zmiana Kancelarii Prawnej

Stowarzyszenie PRO podpisało umowę z  Kancelarią  Prawną Media Law reprezentowaną przez Annę Szymańską.

Anna Szymańska prowadzi cykl szkoleń. Najbliższe szkolenia:

 1. Zarządzanie prawami IP (prawa autorskie, know- how, znaki towarowe, wzory przemysłowe) i ich komercjalizacja z uwzględnieniem eksploatacji cyfrowej.
 2. Jak tworzyć umowy z zakresu prawa autorskiego (przenoszenie praw, licencje, oprogramowanie ,utwory pracownicze i inne.
 3. Skuteczne metody ochrony know-how i innowacyjnych rozwiązań- jak chronić biznes w środowisku cyfrowym.
 4. Sposoby reagowania w przypadku kryzysu wizerunkowego- naruszenie dóbr osobistych i renomy firmy.

Zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z : anna.szymanska@medialaw.pl