COPYRIGHT TROLLING - STANOWISKO STOWARZYSZENIA PRO

W związku z informacjami prasowymi dotyczącymi wysyłania do przypadkowych użytkowników internetu przez różne podmioty, w tym kancelarie adwokackie, pism zawierających wezwania do zapłaty z tytułu rzekomego naruszenia praw autorskich, pod rygorem złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa Stowarzyszenie jednoznacznie potępia wyżej wymienione praktyki. 
Żadna ze współpracujących ze Stowarzyszeniem kancelarii adwokackich nie kieruje wezwań do zapłaty, propozycji ugodowych ani innych podobnych pism do osób nie objętych postępowaniem karnym.
 
Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania ani podmioty współpracujące nigdy nie żądają zapłaty odszkodowania w zamian za odstąpienie od złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa a także nie składają takich zawiadomień bez powzięcia uzasadnionych podejrzeń co do naruszeń praw autorskich podmiotów chronionych przez Stowarzyszenie.


2019-03-10

Inteligentne zarządzanie siecią i infrastrukturą IT

Inteligentne zarządzanie siecią i infrastrukturą IT
 
Zapraszamy do dyskusji na temat zagrożeń, na które narażona jest firmowa sieć każdego dnia oraz
sposobów wdrożenia pełnego systemu zabezpieczającego podczas konferencji "Inteligentne
zarządzanie siecią i infrastrukturą IT", która odbędzie się 17 kwietnia 2019 roku w Centrum
Bankowo-Finansowym "Nowy Świat".
Prelekcje podczas wydarzenia poprowadzą m.in.:
Krzysztof Szmigielski -
Kierownik Sekcji Informatyki, Szpital Wolski
"Zarządzanie infrastrukturą, monitorowanie systemów i sieci z wykorzystaniem technologii opensource"
(W wystąpieniu przedstawione zostaną alternatywne do komercyjnych rozwiązania oparte o
technologie opensource umożliwiające zarządzanie infrastrukturą, monitorowanie systemów i sieci.
Wszystko na "żywych" przykładach uruchomionych rozwiązań w środowisku sieciowym Szpitala
Wolskiego.)
mec. Katarzyna Lebiedowicz-Grzanka -Radca Prawny, KLG Kancelaria
"Bezpieczeństwo biznesu w kontekście umów"
mec. Anna Matusiak-Wekiera -
Radca Prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Anna Matusiak-Wekiera
"Incydenty bezpieczeństwa stanowiące naruszenie ochrony danych osobowych w świetle
przepisów RODO"
(Celem wystąpienia jest przedstawienie klasyfikacji incydentu jako naruszenia ochrony danych
osobowych oraz obowiązków, jakie RODO nakłada na administratorów danych w zależności od
charakteru zaistniałego naruszenia ochrony danych. Omówiony zostanie obowiązek
dokumentowania naruszeń, zgłaszania ich Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz
informowania osób, których dane dotyczą. Ponadto poruszone zostaną kwestie ról i
odpowiedzialności, jakie mogą zostać nałożone na służby IT w kontekście prawidłowego wykonania
obowiązków RODO związanych z naruszeniem ochrony danych.)
Poruszymy tematykę:
1.Oprogramowań do zarządzania siecią i infrastrukturą IT
- sieci bezprzewodowe WLAN/ LAN/MAN/ radiowe/ światłowodowe lokalne i rozległe
- kształtowanie ruchu – QoS
- VPN - jak to działa?
- zarządzanie systemami i aplikacjami
- automatyzacja procesów
- zarządzanie elementami sieciowymi
- zarządzanie usługami
​- okablowanie strukturalne
2. Monitorowania sieci, systemów i aplikacji
- centralne zarządzanie i kontrola
- analiza pracy urządzeń, monitorowanie obecność urządzeń podłączonych do gniazd abonenckich
- monitorowania kanałów i zarządzania warstwą fizyczną
- identyfikacja problemów związanych z wykorzystaniem pasma, przepływem danych, konfiguracjąurządzeń, zakłóceniami radiowymi
- definiowanie parametrów pracy sieci
- generowanie szczegółowych raportów, dokumentów oraz alarmów
3.Bezpieczeństwa
- bezpieczeństwo sieciowe i zasobów
- zintegrowane rozwiązania bezpieczeństwa
- firewall – kompleksowa ochrona przed atakami
- ciągłość działalności/przywracanie działania
- audyt i polityka bezpieczeństwa sieci
- zarządzanie tożsamością i kontrola dostępu
- ochrona antywirusowa
- bezpieczeństwo serwerów pocztowych
Lista prelegentów na bieżąco aktualizowana jest na stronie wydarzenia.
Grupa docelowa:
- Prezesi i Członkowie Zarządu
- Dyrektorzy i Kierownicy Działów Bezpieczeństwa Informacji
- Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji
- Dyrektorzy i Kierownicy działów IT, bezpieczeństwa IT, bezpieczeństwa fizycznego
Oficerowie bezpieczeństwa
- Szefowie ochrony
- Dyrektorzy i Kierownicy Działów: prawnych, ds. planowania strategii, ds. rozwoju
- Osoby odpowiedzialne za wybór i zakup rozwiązań i systemów z zakresu bezpieczeństwa i
monitoringu sieci
Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.
Uczestnikom gwarantujemy: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z
Ekspertami.

 

Kontakt z organizatorem:

 

Daria Biernacka
mobile: +48/531 375 811
e-mail: daria.biernacka@pirbinstytut.pl